Historia OSP

Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Długiem

Straż Pożarna w Długiem powstała w 1946 roku. Pionierami w budowaniu podwalin tego stowarzyszenia byli druhowie, którzy wraz z całą grupą osadników przybyli tu w 1945 roku, z kresów wschodnich, z okolic Tarnopola, a konkretnie z Nowosiółki Jazłowieckiej, obecnie leżącej na terytorium Ukrainy w rejonie buczackim obwodu tarnopolskiego. Po osiedleniu na tych ziemiach stanowili oni w tej miejscowości większość mieszkańców. Ochotnicza Straż Pożarna w Długiem swoją działalność zaczynała, jak większość w owym czasie, z bardzo skromnym sprzętem a była to pompa ręczna na wozie konnym pozostawiona przez Niemcow. odnaleziona w gospodarstwie zajętym przez ojca naszego druha Wiktora Pożniaka, którą po niewielkim remoncie nasi strażacy używali podczas akcji gaśniczych do około 1956 roku. Pierwszym Prezesem był pan Jan Łyczakowski, a komendantem pan Karol Rzymańczuk. Współzałożycielami straży byli również : Władysław Leńczuk, Józef Mandrak, Władysław Franc, Kazimierz Reus, Tadeusz Reus, Karol Hałabura, Edward Barylak, Bronisław Polowczuk, Stanisław Hałabura, Piotr Dmitruk, Stefan Czarny, Józef Pilata, Stanisław Szmidt i Marcin Pilchaty. Od samego początku jednostka pełni służbę na rzecz potrzebujących, uczestniczy w ratowaniu mienia i życia ludzkiego. W 1956 roku OSP Długie otrzymała dar od Zespołu Państwowych Gospodarstw Rolnych, którym to była pierwsza pompa z silnikiem spalinowym wraz z osprzętem na wózku zaczepianym do ciągnika. Od tego też czasu następuje systematyczne szkolenie strażaków w posługiwaniu się sprzętu będącego na wyposażeniu straży. W 1967 roku jednostka otrzymuje swój pierwszy samochód pożarniczy. Dzięki wysiłkom i staraniom wszystkich druhów z roku na rok OSP Długie rozwija się coraz bardziej. Zwiększa się przez to operatywność jednostki. Strażacy wychodzą coraz szerzej do społeczeństwa, zwiększając zakres i częstotliwość podejmowanych działań ratowniczych.
W ostatnich latach straż pożarna, a tym samym OSP zmieniały swoje oblicze.
Przechodząc od ochrony przeciwpożarowej do pełnej działalności ratowniczej. Strażacy biorą udział w akcjach już nie tylko na terenie swojej wsi ale również wyjeżdżają poza jej teren. Nie brakuje strażaków ochotników, którzy nie szczędzą swojego czasu i wysiłku czynnie włączając się w nurt życia społecznego na wsi. Strażacy w Długiem byli i są zawsze obecni nie tylko przy pożarach, powodziach czy też innych zmaganiach z żywiołem, ale w miarę swoich możliwości i umiejętności włączają się w życie społeczne i kulturalne wsi jednocząc wokół siebie wszystkich mieszkańców. Do połowy lat 80 byli organizatorami większości zabaw wiejskich i to nie tylko tych z okazji Dnia Strażaka. Przez 65 lat swojego istnienia zawsze chętnie uczestniczyli w pracach społecznych niejednokrotnie będąc ich inicjatorami. Strażacy dzięki swojej postawie stają się na wsi wzorem godnym do naśladowania i dzięki temu do dziś nie brakuje osób chcących wstąpić w jej szeregi. Obecnie OSP Długie liczy 79 członków w tym 20 honorowych, 4 wspierających oraz 20 członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Długiem jest jedną z prężnie działających organizacji społecznych na terenie Gminy Szprotawa. Od 1997 roku została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, co przyczyniło się do poprawy jej działalności oraz bezpieczeństwa wsi jak i całej Gminy. Oprócz działań typowo pożarniczych obecni też są na każdych zawodach sportowo pożarniczych, gdzie nie bywają tylko tłem zawodów, ale często odnoszą zwycięstwa reprezentując Gminę na wyższych szczeblach zawodów. Druhom z Długiego udało się nawiązać współpracę z jednostką straży z zaprzyjaźnionego miasta Spremberg z Niemiec. Strażacy tej jednostki stale, przez 65 lat jej funkcjonowania, prezentują postawę godną do naśladowania i mogą stanowić wzór dla innych. Przez te wszystkie lata nigdy nie ograniczali się tylko do pomocy w walce z istniejącymi zagrożeniami, ale zawsze widzieli potrzeby lokalnej społeczności. Wspólnie jednocząc siły pracowali społecznie przy pracach związanych z remontem i powiększaniem remizy oraz wkładali wiele wysiłku w pozyskiwanie sprzętu dla jednostki. Zawsze chętnie uczestniczą w uroczystościach organizowanych na szczeblu gminnym, biorą udział w ćwiczeniach bojowych, doszkalają strażaków, aby podnieść bezpieczeństwo swoich mieszkańców, jak i również swoje własne. Dzięki osobistemu zaangażowaniu każdego z członków jednostki zawsze znajdują się osoby młode, które chcą nieść pomoc innym oraz zdobywać nowe doświadczenia i przekazywać je kolejnym druhom. Dzięki temu zaangażowaniu zawsze niosą pomoc dla mieszkańców oraz czuwają nad naszym bezpieczeństwem. Za szczególną działalność podejmowaną, niejednokrotnie z narażeniem własnego życia i zdrowia, na rzecz bezpieczeństwa gminy oraz działalność społeczną, jednostka OSP Długie zasłużyła na uhonorowanie Medalem za Zasługi dla Gminy Szprotawa.

C.D.N ………………..

Reklamy